Hrvatska pošta

Hrvatska pošta i Hrvatska poštanska banka jačaju stratešku suradnju

03.12.2020.
Bankarske usluge za poslovne subjekte u poštanskim uredima
 
ZAGREB, 3. prosinca 2020. – Hrvatska poštanska banka (HPB) i Hrvatska pošta (HP) jačaju strateško partnerstvo i dugogodišnju  suradnju uvođenjem bankarskih usluga za poslovne subjekte u poštanske urede. Novi iskorak u suradnji HPB-a i HP-a omogućava bankarsko poslovanje poduzetnicima i lokalnoj upravi u mjestima gdje do sada nisu imali potrebne usluge.  

Na ukupno 121 lokaciji poštanskih ureda poslovnim korisnicima je omogućeno otvaranje poslovnog računa HPB-a, obavljanje nacionalnog platnog prometa u kunama, ugovaranje internetskog i mobilnog bankarstva, depozita, kartica i ostalih bankarskih proizvoda i usluga.

Proširenjem suradnje na segment poslovnih korisnika nastavljena je realizacija projekta „Banka u Pošti“, u sklopu kojeg je u prvoj fazi bio omogućen bankarski servis građanima Republike Hrvatske pod istim uvjetima kao u poslovnicama HPB-a. Posebna vrijednost cijelog projekta je pružanje kvalitetne  bankarske usluge u najmanjim i najudaljenijim mjestima koja nemaju pristup financijskim institucijama u vlastitoj sredini što predstavlja nacionalni interes RH.

Jedinstven projekt na hrvatskom financijskom tržištu od sad omogućava i poslovnim klijentima jednaku dostupnost i kvalitetu usluga te njihovo jednostavnije poslovanje. Uvođenju bankarske ponude u poštanske urede prethodile su opsežne pripreme koje uključuju edukaciju i specijalizaciju djelatnika radi pružanja kvalitetnog servisa klijentima. Plan nastavka realizacije projekta HPB-a i HP-a uključit će sve lokacije u Hrvatskoj na kojima je potrebno pružiti bankarsku uslugu.

Jačanjem strateškog partnerstva HPB-a i HP-a i povećanjem dostupnosti bankarskih usluga u Hrvatskoj  stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji život i poslovanje njihovih korisnika što donosi značajne benefite i lokalnoj zajednici te doprinosi razvoju cijelog gospodarstva.