Povijest

Povijest pošte na našem prostoru seže još u doba Rimskog Carstva, a kroz povijest se prijenos povremeno odnosio i na transport putnika i robe, premda se uvijek zapravo svodio na prijenos poštanskih pošiljaka. Jedan zanimljiv povijesni događaj zbio se 25. ožujka 1848. u Lekeniku. Tada je poštar Josip Klempaj uručio pukovniku Josipu Jelačiću carski dekret iz Beča kojim je Jelačić imenovan banom. Nedugo zatim poštar Klempaj postavljen je za vrhovnog upravitelja hrvatsko-slavonskih pošta. Ban Jelačić sudjelovao je u još jednom važnom događaju iz poštanske povijesti. Bilo je to 28. rujna 1850., na dan prve brzojavne komunikacije u Hrvatskoj. Podban Benko Lentulaj uputio je iz Zagreba u Beč brzojav u kojem je pisalo: „Telegraf je u redu“, a iz Beča je poslan brzojav bana Josipa Jelačića: „S radostju sam primio vašu viest.“
 
Prijelomna faza u povijesti pošte zasigurno su ekonomska i tehnološka dostignuća, tržišna liberalizacija i privatizacija krajem 20. stoljeća. Nakon razdvajanja HPT-a na Hrvatsku poštu d.d. i Hrvatske telekomunikacije d.d. 1. siječnja 1999. godine Hrvatska pošta posluje kao samostalno dioničko društvo, nastavljajući tradiciju i kontinuitet poštanske djelatnosti na području Republike Hrvatske. Pošta se kao djelatnost oduvijek razlikovala od ostalih oblika društvenog privređivanja jer je njezina krajnja svrha opći interes. Tako je Hrvatska pošta danas kao moderna gospodarska djelatnost zadržala ovo temeljno obilježje svoje funkcije i svojeg odnosa prema korisnicima. Upravo zbog tih osobina te dugoga i bogatoga povijesnog razvitka Hrvatska pošta i danas baštini velik poslovni ugled i golemo povjerenje korisnika u svoje usluge.