Poželjan poslodavac


U vremenu koje od tvrtki i njihovih zaposlenika iziskuje stalne promjene i prilagodbe novim izazovima na tržištu, Hrvatska pošta razvija načine kako se s njima suočiti te je svjesna važnosti potencijala svojih zaposlenika u tom procesu. Njihovo iskustvo, vještine i znanja, ali i zadovoljstvo te dobra radna atmosfera, ključni su činitelji dugoročne uspješnosti poslovanja tvrtke. Uvidjevši važnost redovitog mjerenja i praćenja organizacijske klime – skupne percepcije elemenata radne okoline i zadovoljstva zaposlenika za uspješno funkcioniranje tvrtke – Hrvatska pošta se uključila u projekt HrOK. Riječ je o komparativnom istraživanju organizacijske klime koje se u Hrvatskoj pošti provodi od 2002. godine. Zadnje ispitivanje organizacijske klime u Hrvatskoj pošti provedeno je krajem 2010. godine, a postignut je rezultat od 3,15 bodova. Ovo je bio velik napredak za tvrtku, među ostalim i zato što je već tada premašen cilj postavljen za kraj 2012. godine prema kojem Hrvatska pošta treba doseći 3,11 bodova, odnosno prosjek javnog sektora u Hrvatskoj. Drugim riječima, Hrvatska pošta je od svih poduzeća javnog sektora postala najpoželjnije mjesto za rad. Rezultati istraživanja pokazali su da je Hrvatska pošta danas tvrtka zadovoljnih zaposlenika koji svojim radom svakodnevno pridonose napretku i tržišnom uspjehu. Zauzvrat, Hrvatska pošta se posebno brine za prava i zadovoljstvo općim uvjetima rada svojih zaposlenika. Svima je pružena ravnopravna mogućnost napredovanja, mogućnost usvajanja novih znanja, kao i pravo na eventualne žalbe i pritužbe.