Hrvatska pošta

Održana 20. sjednica Nadzornog odbora

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je održana 20. sjednica Nadzornog odbora na kojoj su primljena na znanje Izvješća nakon provedenih revizija procesa javne nabave kao i Mišljenje Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta o primjeni Zakona o javnoj nabavi, prihvaćen je Izvještaj o poslovanju za razdoblje od I. – VI. 2018. godine te je dana suglasnost na zaduženje dugoročnim kunskim kreditima za potrebe financiranja izgradnje poslovnog objekta Bakar, Kukuljanovo i nabavu stroja za sortiranje paketa u ukupnom iznosu 110.000.000 kn