Hrvatska pošta

Održivost

Vođena održivim poslovanjem u svakodnevnom radu, Hrvatska pošta intenzivno radi na zelenoj transformaciji i smanjenju štetnih emisija i negativnog utjecaja na okoliš i nastavlja s doprinosom zajednici, radnicima, ali i korisnicima društveno odgovornim poslovanjem i održivim razvojem.

ESG

Kao odgovor na utjecaj promjena u svijetu i kod nas Hrvatska pošta je u Korporativnoj strategiji Pošta2025(30) prepoznala ESG - E (Environment - okoliš), S (Social - društvo) i G (Government - upravljanje) - kao glavne činitelje održivog poslovanja koje temelji na četiri glavna stupa.

Četiri stupa održivosti

Gospodarstvo

Fokus na korisnika, inovacije i nove tehnologije, povećanje konkurentnosti

Okoliš

Emisije CO2, upravljanje otpadom, zelena energija

Društvo

Doprinos zajednici, regionalna prisutnost, zaštita podataka

Pošta – to smo mi

Razvoj, obrazovanje i nagrađivanje radnika, zdravlje i sigurnost, kompanijska kultura

Raznolikost

Uz fokusiranost na radnike, njihov boljitak, unaprjeđenje radnih uvjeta i privlačenje novih talenata, Hrvatska pošta čvrsto se zalaže za poštovanje raznolikosti i različitosti među radnicima jer su to vrijednosti koje čine ključ dugoročnog uspjeha svake tvrtke. Tako je Hrvatska pošta, među ostalim, potpisnica i Povelje o raznolikosti Hrvatska. Budući da je ravnopravnost spolova izuzetno važna za društveno odgovorno poslovanje, da bi se dobila slika stvarnog stanja ravnopravnosti, početkom 2022. Hrvatska pošta provela je istraživanje među radnicama na osnovi kojeg je donesen Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova od 2022. do 2025.

Zaklada Hrvatske pošte

U okviru održivosti i društveno odgovornog poslovanja već godinama najistaknutiji primjer društvene odgovornosti Hrvatske pošte je Zaklada Hrvatske pošte kojom se u suradnji s dječjim domovima u Hrvatskoj i partnerom Croatia osiguranjem policama osiguranja brine da štićenici iz dječjih domova nakon napuštanja doma imaju osigurana novčana sredstva za podmirenje osnovnih životnih troškova do trenutka zaposlenja.

„Zelena“ budućnost

Klimatski izazovi s kojima se suočava cijeli svijet od svih nas traže promjene u načinima ponašanja i rada, razvoj inovativnih poslovnih modela i rješenja te okretanje zelenim tehnologijama. U tom se smjeru poštanski operatori kao veliki logistički igrači mogu smatrati predvodnicima u uvođenju novih pravila jer zbog prirode posla znatno utječu na okoliš svojim ugljičnim otiskom nastalim obavljanjem temeljnog poslovanja. I Hrvatska pošta u tome nije iznimka i kao odgovor ulaže znatna sredstva u nabavu električnih dostavnih vozila i razvoj mreže potrebnih punionica te povećanje energetske učinkovitosti svojih objekata.

Međunarodne inicijative i programi

U svom pristupu elektrifikaciji voznog parka Hrvatska pošta posvetila se postizanju nulte stope emisije ugljika do 2040. pristupanjem inicijativi The Climate Pledge, međunarodnoj i međusektorskoj zajednici tvrtki i organizacija. Usto sudjeluje i u programu SMMS Međunarodne poštanske korporacije (IPC) kojem je cilj smanjiti emisije ugljika za 50% u odnosu na razinu iz 2019. te do 2030. imati vozni park s barem 50% vozila na alternativna goriva od čega 25% električnih. Ovi ciljevi smanjenja i, u konačnici, eliminiranja štetnog utjecaja na okoliš, uz paketomate kao zeleni dostavni kanal Hrvatske pošte, mogu pomoći da naš planet očuvamo kao kvalitetno mjesto za život budućim naraštajima.