Hrvatska pošta

O nama

Predanost i uloga Hrvatske pošte u društvu nepromijenjena je tijekom godina. Građanima smo oduvijek na usluzi prenoseći njihove poruke i pakete te osiguravajući im mogućnost obavljanja brojnih usluga ma gdje oni bili.

Tko smo i što radimo

Hrvatska pošta danas je suvremena tvrtka velikih potencijala koja kombinacijom poslovnih resursa pruža univerzalnu poštansku uslugu svim građanima Republike Hrvatske te je ujedno i najveći davatelj poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i jedini davatelj univerzalne usluge prema odredbama Zakona o poštanskim uslugama pokrivajući pritom gotovo 90% tržišta.

Usto, Hrvatska pošta unaprjeđuje i jača svoju tržišnu poziciju daljnjim razvojem logističkih i paketnih usluga s fokusom na korisnika, povećava konkurentnost svojeg poslovanja i osigurava doprinos gospodarstvu Republike Hrvatske. Riječ je o vodećem logističaru na tržištu i digitalno inovativnoj tvrtki koja svojim uslugama i poslovanjem povezuje korisnike, tvrtke, gospodarstva i zemlje. 

Digitalna transformacija

Hrvatska pošta svrstana je među predvodnike digitalne transformacije u zemlji te je svoje snage usmjerila na davanje konkretnog doprinosa:
 • održivom razvoju
 • digitalnoj i zelenoj tranziciji te
 • glavnim strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine i Strategije digitalne Hrvatske do 2032. godine.

Korporativna strategija Pošta2025(30)

Da bi ispunila postavljene ciljeve, donesena je nova Korporativna strategija Pošta2025(30) kojom će Hrvatska pošta svoj srednjoročni i dugoročni razvitak temeljiti na strateškim smjernicama s fokusom na:
 • inovativna poslovna rješenja
 • transformaciju i ljude
 • infrastrukturu i tehnologiju.
 
Postizanje zacrtanih ciljeva ne bi bilo moguće bez dosad ostvarenih preduvjeta u pogledu infrastrukture, suvremenih tehnologija i razvijenih digitalnih kompetencija radnika. Hrvatska pošta sada je okrenuta budućnosti, a sve što radi u sadašnjosti provodi se u skladu s najvišim korporativnim standardima i održivim zelenim politikama.

Misija i vizija

Misija

Hrvatska pošta – građanima na usluzi.

Vizija

Inovativna tvrtka po mjeri radnika i korisnika.

Vrijednosti

Odgovornost, suradnja, povjerenje.

Povijest

Stoljetna poštanska povijest puna je velikih promjena. Naše su prednosti iskustvo, pouzdanost, ali i kompetentni, iskusni i stručni radnici dostupni korisnicima svaki dan.

Povijest tvrtke
 1. Prva nacionalna poštanska uprava u Hrvatskoj osnovana je 1848. u Zagrebu pod nazivom Vrhovno hrvatsko-slavonsko upraviteljstvo pošta.
 2. Godine 1919. nacionalna poštanska uprava mijenja svoje ime u Hrvatska direkcija pošta, telegrafa i telefona.
 3. Od Drugog svjetskog rata do 1990. nosi ime PTT-promet RH.
 4. Godine 1990. Sabor Republike Hrvatske utemeljio je javno poduzeće Hrvatsku poštu i telekomunikacije (HPT) kao pravnog sljednika bivših 13 poduzeća PTT-prometa RH.
 5. Od 1999., razdvajanjem HPT-a na HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. i HP - Hrvatsku poštu d.d., Hrvatska pošta posluje kao samostalno dioničko društvo.
 6. Liberalizacija tržišta poštanskih usluga uvedena je 1. siječnja 2011., a Hrvatska pošta je prema Zakonu o poštanskim uslugama imenovana davateljem univerzalne usluge. Na temelju ovog Zakona Hrvatska pošta ima pravo i obvezu obavljati tu uslugu idućih 15 godina.
 7. Polaganjem kamena temeljca za Novi sortirni centar 16. svibnja 2017. počela je najveća strateška i kapitalna investicija Hrvatske pošte u njezinoj povijesti. U ljeto 2019. Novi sortirni centar Hrvatske pošte počinje s radom. Novi sortirni centar svečano je otvoren 23. rujna 2019. godine.
 8. Kako bi korisnicima usluge bile još dostupnije, početkom 2023. završeno je postavljanje mreže s 300 paketomata diljem zemlje kao novoga dostavnoga kanala Hrvatske pošte.

Strukovna udruženja

PostEurop

Hrvatska pošta sudjelovala je 1993. u osnivanju Udruge javnih europskih poštanskih operatora – PostEurop – te je punopravna članica tog udruženja.

Svjetska poštanska unija

Od 1992. Republika Hrvatska članica je Svjetske poštanske unije (UPU - Universal Postal Union) nastale 1874. godine. Zadaća UPU-a je koordinacija svjetske poštanske politike te donošenje pravila i propisa koji se primjenjuju na poštanske usluge u međunarodnom prometu. 

IPC - Međunarodna poštanska korporacija

Hrvatska pošta 2019. godine postala je članica International Post Corporationa (IPC), međunarodne organizacije koja okuplja vodeće poštanske operatore Europe, Sjeverne Amerike i Australije. Fokus IPC-a je na poštanskim procesima i međusobnom povezivanju poštanskih operatora razmjenom paketa i razvojem ovog segmenta logistike. 

Kontakt

HP - Hrvatska pošta d.d.
Poštanska ulica 9
10410 Velika Gorica
 
POSLOVNA BANKA

Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb
IBAN: HR16 2390 0011 1000 1867 4
BIC/SWIFT: HPB ZHR2X
MB: 1414895
OIB: 87311810356

REGISTAR

Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080266264

TEMELJNI KAPITAL

123.842.693,00 eura, u cijelosti uplaćen, podijeljen na 9.526.361 dionicu u nominalnom iznosu od 13,00 eura