Hrvatska pošta

Predaja životopisa online

Podnošenjem ove prijave, odnosno slanjem otvorene molbe dajem suglasnost HP-Hrvatskoj pošti d.d. da obrađuje moje osobne podatke navedene u prijavi i dostavljenim dokumentima, kao i sve podatke koje će HP - Hrvatska pošta d.d. prikupiti za vrijeme trajanja selekcijskog postupka.
Navedena suglasnost obuhvaća obradu osobnih podataka u svrhu vođenja vlastitih evidencija, korištenja i razmjena unutar HP - Hrvatska pošta d.d. u svrhu provođenja postupka zapošljavanja te svih budućih postupaka zapošljavanja sukladno poslovnim potrebama. Odgovoran/na sam za točnost, potpunost i ažurnost danih podataka.

Upoznat/a sam s pravom da od HP-Hrvatske pošte d.d. zatražim pristup svojim osobnim podacima, ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, ulaganje prigovora na obradu, podnošenje prigovora nadzornom tijelu i na prenosivost podataka.
Upoznat sam s pravom da zahtjev za opozivom privole mogu poslati na e-mail adresu ljudski.resursi@posta.hr