Hrvatska pošta

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Hrvatska pošta kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Hrvatskoj pošti. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, treba popuniti obrazac zahtjeva koji se može poslati:

 
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/15NN 69/22)

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
 
U skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama Hrvatska pošta ima pravo tražiti od korisnika pristupa informacijama naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije te naknadu troškova dostave tražene informacije na temelju Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN12/14NN15/14NN141/22), koje je donio povjerenik za informiranje.

Izdvojene poveznice