Hrvatska pošta

Četiri stupa održivog poslovanja

U postizanju ciljeva Hrvatska pošta oslanja se na najveći vozni park električnih vozila u Hrvatskoj te na alternativne dostavne kanale poput paketomata. Korištenjem 423 električna vozila Hrvatska pošta smanjit će emisije CO2 za više od 1300 tona.

Aktualnosti