Hrvatska pošta

Želim raditi u Pošti

Želim raditi u Pošti

S obzirom na to da većinu potrebnih radnih mjesta Hrvatska pošta popunjava iz svoje baze potencijalnih kandidata, svima koji žele postati dio velikoga poštanskog tima preporučujemo da predaju svoj životopis online  - na ovaj način i vi postajete potencijalni kandidat za zapošljavanje.

Ako ostvarujte pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a to pravo želite iskoristiti, prilikom prijave nužno dostavite sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se naći ovdje.