Hrvatska pošta

Investitori

Investitori

Korporativno upravljanje

 

Hrvatska pošta primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 132 od 29. prosinca 2017.). Društvo prati i primjenjuje preporuke utvrđene Kodeksom objavljujući sve informacije čija je objava predviđena propisima te informacije koje su u interesu investitora, imatelja dužničkih vrijednosnih papira uvrštenih na Službeno tržište Zagrebačke burze. Kodeks korporativnog upravljanja dostupan je na sljedećoj poveznici.

Kodeks korporativnog upravljanja HP-Hrvatske pošte d.d. donesen je i s ciljem unaprjeđenja visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja kompanije kako bi se učinkovito i odgovorno upravljalo Društvom i postigla dobrobit Društva kroz povećanje vjerodostojnosti, profesionalizma i konkurentnosti.

Primjena Kodeksa može doprinijeti i boljem strateškom i operativnom nadzoru kao i većoj financijskoj i društvenoj učinkovitosti. Društvo se u svom poslovanju susreće s mnogim izazovima. Velik dio njih zajednički je svim društvima koja se bave pružanjem usluga, no određen broj izazova uvjetovan je posebnim položajem Društva koji proizlazi iz triju uloga koje ono ima:

1. davatelja univerzalne poštanske usluge
2. pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
3. sudionika na tržištu ekspresnih poštanskih te drugih usluga.
 
Kako Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima dionice ili udjele predstavlja minimum zahtjeva koje Republika Hrvatska stavlja pred trgovačka društva u svom vlasništvu, uočena je potreba da se materija korporativnog upravljanja u Društvu dodatno uredi obuhvatnijim aktom. Dokument u nastavku: Kodeks korporativnog upravljanja