Hrvatska pošta

Antikorupcija

Korupcijom se narušavaju temeljne vrijednosti u suvremenom demokratskom društvu ugrožavajući vladavinu prava, povjerenje u javne institucije i pravnu državu, jednakost, ravnopravnost i sigurnost građana.

Korupcija je u najširem smislu svaka zlouporaba ovlasti radi ostvarenja privatne koristi. Hrvatska pošta aktivno sudjeluje u procesima povezanim s borbom protiv korupcije na svim razinama, te je donijela Antikorupcijsku politiku kojom se izričito zabranjuje svaki oblik koruptivnog ponašanja u svim poslovnim odnosima.

Svaki radnik, poslovni partner ili bilo koja osoba na koju se primjenjuje Antikorupcijska politika, ako posumnja ili ima saznanja o bilo kakvim radnjama ili postupcima kojima se krše načela, odnosno pravila Antikorupcijske politike, dužna je odmah prijaviti povredu, odnosno svaku sumnju na povredu.

Prijava se može podnijeti u pisanom obliku na sljedeće kontakte:
• e-pošta: antikorupcija@posta.hr
• poštom na adresu: HP - Hrvatska pošta d.d., Odjel za praćenje usklađenosti poslovanja, Poštanska ulica 9 , 10410 Velika Gorica, s naznakom „Ne otvarati!“

Prijava se može podnijeti i putem poveznice:  Antikorupcija (prijava)

Izdvojene poveznice