Hrvatska pošta

Zeleno danas za zelenije i sigurnije sutra

Znamo da se klimatske prilike drastično mijenjaju jer svjedočimo sve učestalijim ekstremnim vremenskim prilikama koje zahtijevaju našu pozornost i djelovanje. Vođena održivim poslovanjem u svakodnevnom radu, Hrvatska pošta u skladu s Korporativnom strategijom Pošta2025(30) intenzivno radi na zelenoj transformaciji i smanjenju štetnih emisija i negativnog utjecaja na okoliš te nastavlja s doprinosom zajednici, radnicima, ali i korisnicima društveno odgovornim poslovanjem i održivim razvojem. U radu se koristimo električnim vozilima, potičemo alternativne načine dostave, optimiziramo rute i recikliramo što je više moguće. Također, s ponosom sudjelujemo i u međunarodnim inicijativama za zaštitu okoliša, kao što su The Climate Pledge i IPC-ov program SMMS.) Izdvojili smo dio brojki na koje smo kao tvrtka iznimno ponosni. 

Zeleni kilometri

Godišnje prijeđemo više od 52 milijuna kilometara od čega je gotovo 5 milijuna zelenih. Zelene kilometre prelazimo električnim vozilima, biciklima i dostavom na pješačkim rajonima.

Električna vozila i punionice

Najveći električni vozni park u Hrvatskoj čini naših 410 električnih vozila. Najzastupljeniji su e-mopedi (126), pa kombiji (114), električni bicikli (80), četverocikli (40) i osobna vozila (50). Kad se električnim vozilima pribroje osobni bicikli i tricikli (183) naš zeleni vozni park ukupno broji 593 zelena vozila tj. 20,4% od ukupnog voznog parka (2906 vozila). Za rastući vozni park širimo mrežu punionica na našim poslovnim lokacijama, a trenutno imamo 115 mjesta za punjenje.
Banner1

Kako štedimo na emisijama CO2

  • Zamjenom tradicionalnih vozila s onima na fosilna goriva električnim vozilima
  • Poticanjem alternativnog načina dostave putem mreže paketomata
  • Optimizacijom ruta
  • Povećanje energetske učinkovitosti zgrada
  • Recikliranjem i smanjenjem otpada
  • Zajednička vožnja radnika na posao i s posla 

Dio smo inicijativa za smanjenje štetnog utjecaja na okoliš

U svom pristupu elektrifikaciji voznog parka Hrvatska pošta posvetila se postizanju nulte stope emisije ugljika do 2040. pristupanjem inicijativi The Climate Pledge, međunarodnoj i međusektorskoj zajednici tvrtki i organizacija. Usto sudjeluje i u programu SMMS Međunarodne poštanske korporacije (IPC) kojem je cilj smanjiti emisije ugljika za 50% u odnosu na razinu iz 2019. te do 2030. imati vozni park s barem 50% vozila na alternativna goriva od čega 25% električnih.
Banner2

Kružno gospodarstvo

Projekt Burza Hrvatska pošta pokrenula je 2019. i funkcionira kao interna platforma za razmjenu informacija o tehnološkom i uredskom namještaju kojim raspolažu neke lokacije u Hrvatskoj pošti, a koji se ne koristi u radnim procesima te ga se na drugim mjestima može bolje iskoristiti ili zamijeniti. To je još jedan korak u nastojanju da odgovornim korištenjem resursa smanjimo negativan utjecaj na okoliš te da se u poslovanju vodimo načelima kružnoga gospodarstva. Ovim projektom do danas je ušteđeno gotovo 330.000 eura.

Energetska učinkovitost

Uvodimo brojne energetski učinkovite prakse i time pridonosimo smanjenju negativnog utjecaja na okoliš. Trenutačno više od 55% električne energije kojom se koristimo u poslovanju potječe iz obnovljivih izvora energije. Kontinuiranim ulaganjem u energetsku učinkovitost i posvećenošću ekološki prihvatljivim praksama svaki dan smo korak bliže sve većem smanjenju emisija stakleničkih plinova.