Hrvatska pošta

Održana Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d.

 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska
pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 14. lipnja 2018. godine održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d.
Na Glavnoj skupštini donesene su odluke sukladno prijedlozima objavljenim uz Poziv za navedenu Glavnu skupštinu koji je objavljen i dostupan na Internet stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), Zagrebačke burze d.d. te putem HINE-OTS.
Društvo ujedno upućuje javnost da će Godišnje izvješće za 2017. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d., nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP-Hrvatsku poštu d.d., te konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine, objaviti na Internet stranicama Društva, Zagrebačke burze d.d. te dostaviti Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.