Hrvatska pošta

Odgoda sjednice Nadzornog odbora

HP-Hrvatska pošta d.d objavljuje da se sjednica Nadzornog odbora čije održavanje je najavljeno za 19. prosinca 2019. godine odgađa za  27. prosinca 2019. godine u 11.00 sati  u prostorijama Društva - dvorana za sastanke, Zagreb, Jurišićeva 13/II.

Sjednica će se održati prema sljedećem dnevnom redu:

  1. Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01-032333/19 od 24. rujna 2019. godine i Zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01-036432/19 od 15. listopada 2019. godine
  2. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – IX. 2019. godine i informacija o poslovanju od I. do XI. 2019. godine
  3.  Srednjoročni Plan poslovanja za razdoblje od 2020. – 2022. godine
  4.  Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.