Hrvatska pošta

Zaklada Hrvatske pošte

U Republici Hrvatskoj su u 30 dječjih domova (zajedno s njihovim podružnicama) smještena djeca iz disfunkcionalnih obitelji koje svojoj djeci ne mogu pružiti topli dom i elementarne uvjete za normalan život i razvoj. Djeca iz takvih obitelji borave u domovima do završetka srednje škole, kada na neko vrijeme odlaze u „stambenu zajednicu“, a potom - bez pomoći obitelji, novca i zaposlenja - moraju početi samostalan život. To znači da se u vrlo osjetljivoj dobi moraju suočiti s nizom egzistencijalnih pitanja s kakvima se i većina odraslih teško nosi. Nažalost, bez minimalne potpore društva, rijetko koja od tih priča sretno završava.

Shvaćajući probleme ovih mladih ljudi, zakladnik HP-Hrvatska pošta d.d. utemeljio je Zakladu Hrvatske pošte. Zaklada je osnovana i registrirana rješenjem Ministarstva uprave od 16. studenog 2010. godine, a počela je s radom nakon konstitutivne sjednice Upravnog odbora Zaklade. Osnivanje Zaklade nastavak je humanitarnog projekta pod nazivom „Dobri ljudi - djeci Hrvatske“, koji Hrvatska pošta provodi od 2009. godine. Taj je projekt pokrenula Senka Klarić, zaposlenica Hrvatske pošte, tijekom volontiranja u Dječjem domu „Maestral“ u Splitu. Zaklada je osnovana s općekorisnom i dobrotvornom svrhom pružanja novčanih potpora djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi tako što se za vrijeme štićenikova boravka u domu na njegovo ime uplaćuje polica životnog osiguranja u protuvrijednosti 6000 eura. Iznos s police isplaćuje se štićeniku u obliku rente u trenutku napuštanja doma i početka samostalnog života. Na taj način, u sljedeće dvije-tri godine, dok ne nađe posao, štićenik ima pokrivene troškove osnovne egzistencije - stanarinu i režije. Naime, s obzirom na životne okolnosti, mali postotak štićenika dječjih domova upisuje se na fakultet, što im osigurava daljnji smještaj u domu. Tako većina štićenika s navršenih 18 godina mora početi samostalan život, što je bez pomoći društva i osiguranog zaposlenja velik izazov i postavlja ih pred nemale teškoće. Uplaćene police pomažu štićenicima da upravo u tom, presudnom trenutku osamostaljenja „premoste“ egzistencijalne teškoće do nalaska prvog zaposlenja. Sredstva za ostvarivanje svrhe i ciljeva Zaklade prikupljaju se redovitim godišnjim uplatama zakladnika, donacijama članova - podupiratelja Zaklade, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba te na ostale načine propisane zakonom.

Uplate donacija

Uplatu donacije Zakladi Hrvatske pošte možete izvršiti uplatom na IBAN: HR20-2390-0011-1004-1775-7 ili skeniranjem barkoda putem aplikacije za mobilno bankarstvo.

 

Misija

Misija Zaklada Hrvatske pošte je promicanje korporativne društvene odgovornosti kao doprinosa u stvaranju boljeg i humanijeg svijeta za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji osigurava konkretnu pomoć štićenicima dječjih domova prilikom početka samostalnog života. Projekt je odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih. 

Kontakti

Sjedište Zaklade

Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica
OIB: 64617983178
MB: 2743442

Kontakt

Zaklada Hrvatske pošte
E-pošta: zaklada@posta.hr


Upraviteljica Zaklade Hrvatske pošte
Senka Klarić
Tel: +385(0)21 342 513
Mob: +385(0)99 8056 322
Mail: senka.klaric@posta.hr

Tijela Zaklade Hrvatske pošte

Upravni odbor Zaklade ima tri člana: 
Ivana Mrkonjić - predsjednica
Robert Vučković - zamjenik predsjednice
Marijana Miličević - članica
Upraviteljica Zaklade:
Senka Klarić
Tajnica Zaklade:
Matilda Sendi-Delaš
Stručni suradnik Hrvatske pošte:
Maja Fulir
Stručni suradnik Croatia osiguranja:
Slađana Novaković