Hrvatska pošta

Održana 25. sjednica Nadzornog odbora

 U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je, dana 28. veljače 2019. godine, održana 25. sjednica Nadzornog odbora HP-Hrvatske pošte d.d. Na sjednici Nadzornog odbora primljeno je na znanje Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera sukladno Antikorupcijskom programu u društvu HP – Hrvatska pošta d.d. za 2018. godinu, Izvješće Etičkog povjerenstva o radu za 2018. godinu, Izvješće Službenika za informiranje o aktivnostima u 2018. godini te je usvojen Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u društvu HP – Hrvatska pošta d.d. za 2019. godinu