Hrvatska pošta

Održana Glavna skupština HP-Hrvatske pošte d.d.

U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d., HP-Hrvatska
pošta d.d., MB 1414895, OIB 87311810356, objavljuje da je dana 17. lipnja 2019. godine održana Glavna skupština društva HP-Hrvatska pošta d.d.
Na Glavnoj skupštini donesene su odluke sukladno prijedlozima objavljenim uz Poziv za navedenu Glavnu skupštinu koji je objavljen i dostupan na Internet stranicama Društva, u Službenom registru propisanih informacija (HANFA), Zagrebačke burze d.d. te putem HINE-OTS.
Društvo ujedno upućuje javnost da će Godišnje izvješće za 2018. godinu, koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP-Hrvatsku poštu d.d., nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP-Hrvatsku poštu d.d., te konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za godinu završenu 31. prosinca 2018. godine, objaviti na Internet stranicama Društva, Zagrebačke burze d.d. te dostaviti Službenom registru propisanih informacija Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13