Hrvatska pošta

Održana sjednica Nadzornog odbora

U petak 27. prosinca 2019. godine održana je sjednica Nadzornog odbora, na kojoj su između ostalog prihvaćeni Zapisnici s 29. i 30. sjednice Nadzornog odbora te donesene odluke kojima je prihvaćen Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – IX. 2019. godine i primljena na znanje informacija o poslovanju od I. do XI. 2019. godine. Na sjednici je prihvaćen i Srednjoročni Plan poslovanja za razdoblje od 2020. do 2022. godine te usvojen Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.