Početna stranica English
Traži

www.posta.hr

slika

Kao tvrtka koja je svakog dana u kontaktu s ljudima, Hrvatska pošta konkretno shvaća svoju korporativnu društvenu odgovornost. Zakladom „Vaša pošta“ djeci smještenoj u domovima olakšava početak samostalnog života, kao što potpomaže rad brojnih udruga i lokalnih zajednica.


 

Zaštita okoliša


Zaštita okoliša jedan je od osnovnih uvjeta održivog, dugoročnog razvoja te joj moderne tvrtke, poput Hrvatske pošte, pridaju veliko značenje kako bi se čovjekov negativni utjecaj na okoliš smanjio i na lokalnoj i na globalnoj razini. Da bi ostvarila ciljeve zaštite okoliša, Hrvatska pošta planira akcije i provodi mjere poput educiranja svojih djelatnika o ekološki učinkovitijoj vožnji, ispitivanja alternativnih goriva (biodizel, električna energija), uporabe materijala koji se mogu sasvim reciklirati, izdavanja poštanskih maraka ekološke tematike kojima javnost upoznaje s opasnostima što prijete našem okolišu, npr. marka Zaštita polarnih područja i ledenjaka (2009.) ili marka izdana u povodu Svjetskog dana zaštite ozonskog omotača (1999.). U svom svakodnevnom poslovanju Hrvatska pošta također odlaže otpad (tonere, akumulatore, otpadna ulja, elektronički i električni otpad, papir itd.) na ekološki prihvatljiv način i u skladu sa zakonima. Za otpad koji se odlaže rade se točne evidencije, kao i planovi gospodarenja otpadom, te se Agenciji za zaštitu okoliša podnosi godišnje izvješće. Hrvatska pošta, u svom nastojanju da se usmjeri prema održivom razvoju, ciljeve zaštite okoliša usklađuje s dugoročnim socijalnim i gospodarskim interesima. Polazeći od koncepta održivog razvoja, namjera je integrirati koncepte zaštite okoliša u sve sektorske segmente cjelovite strategije Hrvatske pošte, a poslije i u cjelokupnu politiku, programe te sve razvojne planove i projekte.

Povratak na vrh Tražite detaljnije informacije? Pošaljite nam upit! PrintIspiši stranicu