Hrvatska pošta

Najava sjednice NO-a

 HP – Hrvatska pošta d.d. objavila je poziv na sjednicu Nadzornog odbora Društva koja će se održati 19. prosinca 2019. godine, s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva - dvorana za sastanke, Zagreb, Jurišićeva 13/II.
 
Sjednica će se održati prema sljedećem dnevnom redu:
 
  1. Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01-032333/19 od 24. rujna 2019. godine i Zapisnika s 30. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatska pošta d.d., broj: HP-01-036432/19 od 15. listopada 2019. godine
 
  1. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I. – IX. 2019. godine i informacija o poslovanju od I. do XI. 2019. godine
 
  1. Srednjoročni Plan poslovanja za razdoblje od 2020. – 2022. godine
 
  1. Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.