Hrvatska pošta

Hrvatskoj pošti prvi certifikat StarAudit u Hrvatskoj

Hrvatska pošta je za svoje nagrađivano Cloud Computing rješenje realizacije privatnog oblaka dobila certifikat EuroCloud StarAudit za svoj podatkovni centar – prvi SA certifikat u Hrvatskoj. Certifikacijska shema EuroCloud StarAudit omogućuje vjerodostojnu procjenu kvalitete cloud-usluga transparentnim i pouzdanim certifikacijskim procesom. EuroCloud Europe je paneuropski cloud-inovacijski centar, neovisna i neutralna mreža dijeljenja znanja između kupaca i pružatelja cloud-usluga, start-up poduzetnika i istraživačkih centara. EuroCloud Europe je europska krovna organizacija s više nacionalnih europskih EuroCloud udruga te dom više korporacija članica iz cijele Europe.

Izdvojene poveznice