Hrvatska pošta

Nabava električnih punionica

Nabava električnih punionica

Društveno odgovorno poslovanje jedna je od važnijih odrednica Strategije Pošta2022., a briga o radnicima, zajednici i okolišu u stalnom je fokusu. Kontinuirano se stvaraju uvjeti za povećanje energetske učinkovitosti prilikom obavljanja temeljnog posla. Radi povećanja energetske učinkovitosti u prometu, Hrvatska pošta javila se na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost projektom gradnje punionica vozila na električnu energiju. Fond je prepoznao projekt te su tako osigurana sredstva za gradnju i nabavu opreme za tri električne punionice za vozila na električnu energiju na sljedećim lokacijama: Velika Gorica - Novi sortirni centar, Zadar - Gaženica i Osijek - Jablanovo.

Vrijednost investicije za gradnju i opremanje triju punionica iznosi 558.750,00 kuna, a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira nabavu u iznosu od 200.000,00 kuna nepovratnih sredstava. Projektom je obuhvaćena ugradnja temelja za brzi punjač za dva vozila, montaža brzog punjača za dva vozila te izvođenje niskonaponskog priključka punjača i žičnog priključka komunikacijske mreže.

Osiguranjem mreže punionica za električna vozila stvara se logistička osnova za uvođenje brojnijeg voznog parka s pogonom na struju.

Ostvarivanje projekta 

Prva od ukupno tri električne punionice tijekom kolovoza 2020. godine postavljena je na unutarnjem parkiralištu Novog sortirnog centra u Velikoj Gorici. Skorim postavljanjem i ostalih dviju punionica gradimo infrastrukturu održive mobilnosti i pridonosimo zelenoj tranziciji. 

Punionica u Velikoj Gorici ima snagu punjenja 50 kW kakvu će imati i ona u Osijeku, dok će zadarska imati snagu 22 kW. 

Pošta/kolovoz, 2020.