Hrvatska pošta

Održana 2. sjednica Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d.

Dana 31. svibnja 2023. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora HP d.d. na kojoj je dana suglasnost na Odluku Uprave kojom se pokreće nabava za predmet Usluge Microsoft EAS.