Hrvatska pošta

2021. godina

Datum

Objava

23.12. Održana Glavna skupština 
22.12. Održana 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora
22.12. Najava Glavne skupštine
22.12. Održana Glavna skupština
22.12. Najava 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora 
20.12. Održana 4. sjednica Nadzornog odbora
16.12. Najava Glavne skupštine
10.12. Najava 4. sjednice Nadzornog odbora
29.11. Održana 3. sjednica Nadzornog odbora
26.11. Najava 3. sjednice Nadzornog odbora
8.10. Održana 2. sjednica Nadzornog odbora 
7.10. Najava 2. sjednice Nadzornog odbora 
6.10. Održana Glavna skupština
29.9. Najava Glavne skupštine 
21.9. Održana 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora
20.9. Održana Glavna skupština
20.9. Najava 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora 
15.9. Najava Glavne Skupštine
31.8. Održana 3. sjednica Nadzornog odbora
31.8. Održana Glavna skupština
30.8. Najava 3. sjednice Nadzornog odbora
26.8. Najava Glavne skupštine
21.7. Održana Glavna skupština
20.7. Najava Glavne skupštine
13.7. Održana 2. sjednica Nadzornog odbora
8.7. Održana Glavna skupština
7.7. Najava Glavne skupštine
6.7. Najava 2. sjednice Nadzornog odbora
21.6. Održana 1. konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora
18.6. Najava 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora 
18.6. Održana Glavna skupština
14.6. Najava Glavne skupštine
7.6. Održana 3. sjednica Nadzornog odbora
1.6.  Najava 3. sjednice Nadzornog odbora 
31.5. Održana Glavna skupština
26.5. Najava Glavne skupštine
29.4. Održana 2. sjednica Nadzornog odbora 
26.4. Najava 2. sjednice Nadzornog odbora
25.3. Održana Glavna skupština
24.3. Najava Glavne skupštine
18.3. Najava 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
17.3. Održana Glavna skupština
16.3. Najava Glavne skupštine