Hrvatska pošta

Zaključena transakcija s HT d.d.

Zaključena transakcija s HT d.d.
HP-Hrvatska pošta d.d. objavljuje da je 28. veljače 2019. godine zaključila transakciju kupoprodaje 100% udjela u društvu HP Produkcija d.o.o., pružatelju evotv usluge, s Hrvatskim Telekomom. Struktura transakcije prodaje HP Produkcije d.o.o. uključuje plaćanje kupovne cijene dijelom u novcu, a dijelom prijenosom određenih nekretnina, kao i prijenosom vlasničkog udjela Hrvatskog Telekoma od 30,29% u HP Mostar d.o.o. na HP-Hrvatsku poštu d.d., čime je udio HP-Hrvatske pošte d.d. u navedenom društvu povećan na 37,24%. Time Hrvatska pošta sukladno strategiji Pošta2022. ostvaruje svoje ciljeve jačanja temeljnog poslovanja, konkretno poštanske i logističke djelatnosti te pozicioniranje kao regionalnog lidera.“