Hrvatska pošta

Najava 3. sjednice Nadzornog odbora HP – Hrvatske pošte d.d.

Dana 21. rujna 2022. godine, s početkom u 12,00 sati, održat će se 3. sjednica Nadzornog odbora društva HP – Hrvatska pošta d.d. Na dnevnom redu sjednice je suglasnost na Odluku Uprave Društva broj: DPO-06/1-014231/22 od 07. rujna 2022. godine, o prodaji nekretnine.