Hrvatska pošta

Prijava koruptivnih radnji

Osobni podatci obrađuju se isključivo u svrhu daljnje obrade prijave te ih HP - Hrvatska pošta d.d. neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom. Više o obradi podataka dostupno je na Internet stranici www.posta.hr u rubrici Zaštita privatnosti.