Hrvatska pošta

Najava 2. sjednice Nadzornog odbora

Dana 18. travnja 2024. godine, s početkom u 11 sati, održat će se 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP - Hrvatska pošta d.d. Na dnevnom redu sjednice su:
 
  1. Usvajanje Zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-016273/24 od 28. ožujka 2024. godine i Zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora HP d.d., broj: HP-01/1-017118/24 od 02. travnja 2024. godine
  2. Godišnje izvješće za 2023. g., koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje uključujući Izvješće neovisnih revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP - Hrvatsku poštu d.d. 
  3. Izvješće Revizijskog odbora Nadzornom odboru društva HP - Hrvatska pošta d.d.
  4. Upotreba dobiti ostvarene u 2023. godini
  5. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2023. godinu
  6. Razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora
6.1 Razrješnica članovima Uprave
6.2 Razrješnica članovima Nadzornog odbora
  1. Razno