Hrvatska pošta

Održana Glavna skupština

Dana 30. travnja 2024. godine održana je Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj su donesene odluke u skladu s prijedlozima navedenim u pozivu za Glavnu skupštinu.
 
Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2023. godinu, te je primljeno na znanje Godišnje izvješće za 2023. godinu koje sadrži Izvješće poslovodstva, godišnje financijske izvještaje, uključujući Izvješće neovisnog revizora za HP - Hrvatsku poštu d.d. i nekonsolidirane i konsolidirane podatke za HP - Hrvatsku poštu d.d. te nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine. Donesena je Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini te Odluke kojima su Upravi i Nadzornom odboru dane razrješnice.