Hrvatska pošta

Održana 1. sjednica Nadzornog odbora

Dana 14. ožujka 2024. godine s početkom u 10,00 sati, održana je 1. sjednica Nadzornog odbora društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj je donesena Odluka kojom je dana suglasnost na Odluku Uprave broj HP-01-015149/24 od 13. ožujka 2024. godine.