Hrvatska pošta

Najava Glavne skupštine

Glavna skupština društva HP - Hrvatska pošta d.d. će se održati 30. travnja 2024. godine s početkom u 8,00 sati u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb, s dnevnim redom kako slijedi:
  1. Otvaranje Glavne skupštine i verifikacija nazočnih članova Glavne skupštine
  2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine
  3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva HP - Hrvatska pošta d.d. za 2023. godinu
  4. Godišnje izvješće za 2023. godinu, te konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2023. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
  5. Odluka o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
  6. Odluka o davanju razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora
    1. 1. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
    2. 2. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora