Hrvatska pošta

Najava sjednice Nadzornog odbora

Dana 28. ožujka 2024. godine s početkom u 11,00 sati, održat će se 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP - Hrvatska pošta d.d.

Na dnevnom redu sjednice je:

1. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d., broj: HP-01/1-043916/23 od 14. prosinca 2023. godine, Zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d., broj: HP-01/1-046914/23 od 27. prosinca 2023. godine, Zapisnika o 1. donošenju odluka bez održavanja sjednice broj: HP-01/1-0147866/23 od 02. siječnja 2024. godine, Zapisnika o 2. donošenju odluka bez održavanja sjednice broj: HP-01/1-005415/24 od 29. siječnja 2024. godine i Zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d., broj: HP-01-015282/24 od 14. ožujka 2024. godine

2. Suglasnost na Odluku Uprave broj: HP-22/4-001852/24 od 07.03.2024. godine o prodaji nekretnine

3. Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31.12.2023. godine

4. Suglasnost na Odluku Uprave o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava goriva za motorna vozila - benzinske postaje, broj: HP-12/1-8302/24 od 28. veljače 2024. godine

5. Suglasnost na Odluku Uprave o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava vozila putem financijskog leasinga, broj: HP-12/1-012402/24 od 20. ožujka 2024. godine

6. Suglasnost na Odluku Uprave o sklapanju Dodatka Okvirnom ugovoru za garancije, broj: HP-21/1-016094/24, od 21.03.2024. godine

7. Razno