Hrvatska pošta

Održana sjednica Nadzornog odbora

Dana 28. ožujka 2024. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj je Nadzorni odbor jednoglasno usvojio Zapisnik s 3. sjednice Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d., broj: HP-01/1-043916/23 od 14. prosinca 2023. godine, Zapisnik s 4. sjednice Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d., broj: HP-01/1-046914/23 od 27. prosinca 2023. godine, Zapisnik o 1. donošenju odluka bez održavanja sjednice broj: HP-01/1-0147866/23 od 02. siječnja 2024. godine, Zapisnik o 2. donošenju odluka bez održavanja sjednice broj: HP-01/1-005415/24 od 29. siječnja 2024. godine i Zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora HP - Hrvatske pošte d.d., broj: HP-01-015282/24 od 14. ožujka 2024. godine.

Ujedno, dana je suglasnost na Odluku Uprave broj: HP-22/4-001852/24 od 07.03.2024. godine o prodaji nekretnine, te je prihvaćen Izvještaj o godišnjem popisu imovine i obveza na dan 31. prosinca 2023. godine. Nadzorni odbor je dao suglasnost na Odluku Uprave o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava goriva za motorna vozila - benzinske postaje, broj: HP-12/1-8302/24 od 28. veljače 2024. godine, na Odluku Uprave o pokretanju postupka nabave, za predmet nabave: Nabava vozila putem financijskog leasinga, broj: HP-12/1-012402/24 od 20. ožujka 2024. godine te na Odluku Uprave o sklapanju Dodatka Okvirnom ugovoru za garancije, broj: HP-21/1-016094/24, od 21.03.2024. godine.