Hrvatska pošta

Održana sjednica Nadzornog odbora

Dana 09. svibnja 2024. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora društva HP - Hrvatska pošta d.d. na kojoj je dana suglasnost na Odluku Uprave broj: HP-21/1-019611/24 od 02.05.2024. godine.