Hrvatska pošta

VIDEO

Pilot-projekt Hrvatske pošte i Pošte Slovenija

Projekt je u lipnju 2021. osvojio nagradu Post & Parcel Awards 2021 u kategoriji „Prekogranični rast“.