Hrvatska pošta

eDelivery radionica 20. svibnja 2021.

Putem Microsoft Teams platforme 20. svibnja 2021. godine održana je redovna radionica eDelivery projekta financiranog iz Instrumenta za povezivanje Europe - CEF.

Na sastanku su sudjelovali svi projektni partneri; HP-Hrvatska pošta d.d., Ministarstvo pravosuđa i uprave te informatičke tvrtke Sedam IT, IBM i Ericsson Nikola Tesla, a tema sastanka su bile redovne aktivnosti sukladno vremenskom planu projekta.