Hrvatska pošta

eDelivery radionica 31. kolovoza 2021.

Sastanak projektnog tima i ostalih dionika eDelivery projekta, financiranog iz Instrumenta za povezivanje Europe - CEF, održan je dana 31. kolovoza 2021. u prostorijama HP-Hrvatske pošte d.d. Na sastanku su sudjelovali svi projektni partneri; HP-Hrvatska pošta d.d., Ministarstvo pravosuđa i uprave te informatička tvrtka SedamIT uz prisustvo predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja kao nadležnog tijela.

Voditelj projekta, Igor Vukelić, i Igor Ivaštanin, prezentirali su trenutni status projekta i projektne aktivnosti koje se trebaju odraditi u narednom periodu dok je ažurirani vremenski plan i tehničku specifikaciju prezentirao Jure Nižić iz SedamIT.