Hrvatska pošta

FlyVETUp! na Cipru

Održan 3. Transnacionalni susret nadzornog odbora na Cipru

U organizaciji Ciparske pošte kao domaćina sastanka i uz sudjelovanje projektnih partnera, Grčke pošte, Hrvatske pošte, Zrakoplovne tehničke škole „Rudolfa Perešina“, grčke tvrtke AKMI, ciparske Dronint te njemačke BK Consult, u Limassolu na Cipru 28. i 29. ožujka 2022. održan je 3. Transnacionalni susret Nadzornog odbora FlyVETUp! projekta.

Nakon pozdravnih riječi predstavnice Ciparske pošte, Hrvatska pošta prezentirala je rezultate dosadašnje provedbe projekta. Pokrenuta je e-laerning platforma kao 3. rezultat projekta FlyVETUp! čime je ostvaren preduvjet za provedbu sljedećeg projektnog koraka, testiranje platforme na ciljanim skupinama, odnosno zaposlenicima poštanskih operatera partnera u projektu.

Poseban događaj susreta bio je dostava paketa dronom u kojem je kao gost sudjelovao i ciparski ministar prometa, komunikacija i rada, Giannis Karousos kojemu je voditeljica projekta Ivana Filipović uručila i zbirku poštanskih maraka Hrvatske pošte. Dostava paketa dronom s terase hotela do platoa u blizini hotela prošla je uspješno što daje optimizam da je FlyVETUp! projekt potreban i čiji rezultat će biti koristan kako poštanskim operaterima tako i ostalim bliskim sektorima. Kroz interne komunikacijske kanale bit će upućen poziv zaposlenicima da pristupe platformi i prođu edukaciju za operatera dronom.

Upravljanje dronovima ima svoja pravila i ograničenja s kojima je sudionike upoznao Nicolas Episkopou iz Ciparskog odjela za civilno zrakoplovstvo. O dosadašnjim praksama korištenja dronova u poštanskom sektoru govorila je predstavnica Grčke pošte.

Na kraju dvodnevnog susreta sudionike je pozdravio izvršni direktor Ciparske pošte Pavlos Pavlides naglasivši važnost dronova u budućnosti poštanskog sektora. Dostava dronom je jeftinija, a pridonosi i smanjenju ugljičnog otiska.

Partneri su dogovorili i vremenik sljedećih aktivnosti uz zaključak „Rekli smo što ćemo napraviti i napravili smo što smo rekli.“