Hrvatska pošta

FlyVETUp!

FlyVETUp!


Innovative Training Curricula for Drone Controllers
 

HP - Hrvatska pošta d.d. 14. rujna 2020. potpisala je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava s Agencijom za mobilnost i programe EU za provedbu projekta pod nazivom „FlyVETUp!“.
Projekt je financiran sredstvima iz Programa Erasmus+ Ključna aktivnost 2:  Strateška partnerstva.  
 
Nositelj projekta je HP - Hrvatska pošta d.d., a partneri u projektu su Zrakoplovna i tehnička škola Rudolfa Perišina iz Velike Gorice, Grčka i Ciparska pošta, te tri partnerske tvrtke: Dronint, AKME i  BK Consult. Kroz projekt se planira izraditi Kurikulum za upravljača dronova, a potom će se kurikulum pilotirati na relevantnom osoblju partnerskih organizacija. 
 
Cilj projekta je dizanje svijesti o mogućnostima upotrebe dronova u raznim industrijama te promoviranje tehnološke usmjerenosti HP - Hrvatske pošte d.d. na unaprjeđenje procesa u logistici uvođenjem inovacija.
 
Projekt je u cijelosti financiran od strane EU u iznosu od 214.382,00 EUR i odvijat će se u razdoblju od 2. studenog 2020. do 1. studenog 2022. godine. Koordinator projekta je Hrvatska pošta d.d.
 
Karta projekta:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-HR01-KA202-077791


Prospekt FlyVETUp!


WEB: www.flyvetup.com 
FBFly Vet Up | Facebook