Hrvatska pošta

Projekt GreenPosts – susret u Ateni

Treći susret partnera na projektu održan radi vrednovanja dosadašnjih rezultata i plana provedbe daljnjih projektnih aktivnosti

Redoviti, treći transnacionalni susret partnera na Erasmus+ projektu GreenPosts održavao se 12. i 13. siječnja 2023. u glavnom gradu Grčke, Ateni. Domaćin susreta bila je ELTA, grčka pošta, čiji je predstavnik pozdravio partnere i otvorio susret. Teme susreta partnera iz hrvatske, grčke, ciparske i bugarske pošte te tvrtke Future Needs bile su pregled prve godine provedbe projekta te plan izvedbe aktivnosti za postizanje projektnih rezultata 3. i 4. Zaključeno je da se projekt provodi prema planu te da je projektni rezultat 1., izrada sinteze izvještaja, i projektni rezultat 2., izrada modula i lekcija, odnosno tečaja, završeni. Pripremne aktivnosti za projektni rezultat 3. isto su tako napravljene te slijedi snimanje intervjua i videa s relevantnim stručnjacima iz partnerskih organizacija. O tome se detaljnije razgovaralo nakon što je predstavnik Grčke pošte upoznao sudionike sastanka s ciljem projektnog rezultata 3.


„Zeleni“ veleposlanici

O ideji kako bi trebala izgledati learning/teaching/training aktivnost koja će se održati u Zagrebu izlagala je predstavnica Hrvatske pošte. Na planiranoj trodnevnoj aktivnosti, koja je ujedno i edukacija, cilj je educirati i upoznati s ciljevima projekta GreenPosts, odnosno mjerama Europskoga zelenog plana po nekoliko stručnjaka iz svake partnerske organizacije. Nakon edukacije polaznici će postati „zeleni“ veleposlanici koji će zaposlenicima i kolegama prenositi naučeno te ih poticati na djelovanje usmjereno ostvarenju zajedničkoga europskog cilja - smanjenju negativnog učinka na okoliš i klimu.

Drugog dana susreta partneri su posjetili sortirni centar Grčke pošte u kojem su mogli vidjeti kako se u praksi već primjenjuju neke mjere Europskog zelenog plana. Ponajprije, implementacija mjera odnosi se na razvrstavanje otpada te uvođenje digitalizacije kako bi se smanjila upotreba papira i ubrzao proces dostave.

Na kraju susreta partneri su razgovarali i razmjenjivali ideje i iskustva o već primijenjenim mjerama Europskoga zelenog plana u njihovim organizacijama, kao i 8 koraka koje je UPU označio kao nužne za postizanje klimatske neutralnosti.