Hrvatska pošta

GreenPosts kick off

Projekt GreenPosts

Uvodni sastanak (Kick off) projektnih partnera

Prateći trendove globalne poslovne zajednice u području održivosti i zaštite okoliša, Hrvatska pošta provodi projekt „Green Skills & Practices for Postal Services to implement the European Green Deal“, skraćeno GreenPosts.
Zbog okolnosti COVID-19 pandemije, uvodni sastanak projektnih partnera održan je 14. siječnja 2022. putem MS Teams platforme. Na sastanku su prezentirani ciljevi i aktivnosti projekta kao i kontekst akcije unutar inicijative Europskog zelenog plana. Partneri su upoznati s ugovornim obvezama, programskim procedurama i mehanizmom te metodologijom rada i strukturom budžeta projekta.

Kroz projekt se planira uspostaviti virualni forum gdje će se glavne točke Europskog zelenog plana pretočiti u edukativni materijal za potrebe poštanskog sektora i zaposlenika u poštanskoj djelatnosti. Ideja projekta GreenPosts je osmisliti i implementirati trening tečaj i virtualni Think Tank (forum) za razvoj vještina i kompetencija poštanskih djelatnika o tome kako proaktivno razmišljati i raditi zeleno.

Općenito, projekt je namijenjen uključivanju lokalnih poštanskih ureda, koji su svjesni raznih ekoloških problema vezano uz buku ili onečišćenje zraka, zbrinjavanje otpada, edukaciju i zaštitu potrošača. Specifičan cilj projekta je osposobiti osoblje lokalnih poštanskih ureda za sudjelovanje u promjenama, razvijanje zelenih vještina i poticanje vještina vođenja, kreativnosti, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj.  Cilj obuke je pružiti znanja i vještine ciljanoj skupini potrebnih za poticanje i razvijanje njihovih ideja u uspješno provedene akcije za uspostavljanje otpornosti na klimatske promjene.

Projekt GreenPosts u cijelosti je financiran EU sredstvima iz Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 2:  Strateška partnerstva u iznosu od 195.468,00 EUR i traje 24 mjeseca. Nositelj projekta je HP - Hrvatska pošta u konzorciju s grčkom, bugarskom i ciparskom poštom te tvrtkom Future Needs s Cipra.