Hrvatska pošta

GreenPosts predstavljen PostEurop-u

Sastanak Radne skupine za održivost i društveno odgovorno poslovanje
 
U organizaciji PostEurop-a, 7. lipnja 2022. održan je virtualni sastanak Radne skupine za održivost i društveno odgovorno poslovanje. Panelisti su bili predstavnici švicarske, francuske i hrvatske pošte.
Osim tema o kružnoj ekonomiji, traffickingu zaštićenih životinjskih vrsta, planova za rad na temama održivosti poštanskih operatora, predstavnica Hrvatske pošte, Ivana Filipović prezentirala je projekt GreenPosts. U sklopu prezentacije dan je pregled projektnih aktivnosti, rezultata i cilja projekta, a to je: Izrada on-line edukacijskih materijala za izobrazbu zaposlenika poštanskih operatera o usklađivanju sa prioritetima Europskog zelenog plana.